Maanteeabi - 15150

Raske- ja suurveosed

Raske- ja suurveosed

Omame pikaajalist kogemust suur- ja raskeveoste vedamises nii Eestis, Lätis, Leedus kui ka Skandinaavias. Meil on olemas erievad kärud nii põllumajanduslike kombainide kui ka suurte ja raskete karjääripurustite veoks. Tegeleme ka saateteenuse pakkumisega.
Täpsema info saamiseks helistage nr. 15150 või saatke meiliaadressile.